Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

Välitysliikkeen on ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi milloin toimeksiantajan etu vaatii, että välitystehtävän suorittaminen aloitetaan myöhempänä ajankohtana.”

_

Yllä on suora lainaus niin sanotun ”välityslain” (Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) seitsemännestä pykälästä, jossa on tarkemmin säädetty välittäjään kohdistuva velvoite, jonka on täytyttävä välitystehtävää suoritettaessa.

Laissa viitattu toimeksiantaja on Suomessa tyypillisesti myyjä, mutta enenevissä määrin myös ostaja. Kiinteistönvälittäjän on lain mukaan toiminnassaan valvottava sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen etua, vaikka hän ei ole välittäjää palkannut. Lue lisää ostotoimeksiantosopimuksesta.

Lain mukaan kiinteistönvälittäjän on työssään toimittava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä hyvää välitystapaa noudattaen. Hyvä välitystapa koskee kaikkia kiinteistövälittäjiä, eikä sen noudattaminen ole suositus, vaan lakiin kirjattu toiminnan toteutumisen tavoite. Hyvästä välitystavasta puhuttaessa ei puhuta kirjoittamattomasta herrasmiessäännöstä tai väljästä toiminnan raamista. Hyvän välitystavan käytännöistä ja hyvän välitystavan noudattamisesta on laadittu konkreettinen ohjeistus kiinteistönvälitysalan keskusliitossa. Lue lisää hyvän välitystavan ohjeesta.

Välittäjän on lain puitteissa ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää viivytyksettä, kun sopimus on tehty, ellei toisin sovita. Sopimuksen teon yhteydessä välitysliike kysyy toimeksiantajalta, haluaako hän, että välitystehtävä aloitetaan välittömästi. Sopimusta tehtäessä toimeksiantajalle pitää selkeästi ilmoittaa hänen oikeudestaan peruuttaa sopimus kahden viikon sisällä.

Mikäli sovitaan, että välitystehtävä aloitetaan ennen kahden viikon peruuttamisajan päättymistä ja toimeksiantaja peruu sopimuksen sovitusta aloituksesta huolimatta, on välitysliikkeellä oikeus hakea mahdollisesti tässä välissä jo aiheutuneet kulut takaisin toimeksiantajalta.

Toimeksiantajan kanssa määritellään toimeksiantosopimuksen yhteydessä myös se, haluaako hän, että kohteen markkinointi aloitetaan jo kahden viikon sisällä sopimuksen sitomisesta, jos selonotto on valmistunut. Jos markkinointi saadaan toimeksiantajan puolesta aloittaa ja kohteesta tehdään ostosopimus ennen peruuttamisajan päättymistä, ei toimeksiantosopimuksen peruuttamista voi enää tehdä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa minut arviokäynnille kotisi myynnistä!

    Paras aika tavoitella puhelimitse
    AamuPäiväIltaAina
    Yhteydenotto mieluiten
    PuhelimitseSähköpostilla