Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus sekä tiedonantovelvollisuus on lain määrittelemä pakollinen osa asunto- ja kiinteistökaupan prosessia. Ennen kaikkea tässä kokonaisuudessa on kyse siitä, että sekä myyjälle, että ostajalle tulee syntyä oikea kuva siitä, että mitä ollaan myymässä.

Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus koskee sekä myyjää (toimeksiantajaa), että ostajaa tai vuokralaista (eli ns. vastapuolta). Ostajalle tai vuokraajalle pitää kertoa kaikki tiedot, jotka voivat kauppaan tai vuokrasuhteeseen vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kauppa, vuokrasopimus tai muut käyttöoikeussopimukseen vaikuttavat asiat.

Asunnon myyminen kiinteistövälittäjän kautta lähtee tyypillisesti liikkeelle myyjän ja välittäjän toimeksiantosopimuksen kautta arviokäynnin jälkeen. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa kysellä ja auttaa myyjää kertomaan kaikki tarvittavat tiedot, mitä myyjällä on. Tällaisia asioita ovat mahdolliset tiedonantovelvollisuuteen liittyvät asiat kiinteistönvälittäjälle, kuten tehdyt remontit ja omistukseen liittyvät yksityiskohdat sekä asunnon tai kiinteistön puutteet.

Myös ostaja voi tehdä välittäjän kanssa ostotoimeksiantosopimuksen, jossa kerron lisää toisessa blogissani.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa hinnoitella asunnon sen erityispiirteet huomioon ottaen. Tärkeimpiä asioita ovat arvioitu myyntiaika, tilastoihin pohjautuva näkemys hinnasta sekä ennen kaikkea ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän tekemä selkeä alueelle toimiva markkinointistrategia.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää myyjälle kaupan mahdolliset veroseuraamukset ja mahdolliset puutteet, jotka tulisi saattaa kuntoon ennen myynnin aloittamista.

Selonotto on toimintavelvoite ja välityslain 11§ pykälä, jota kiinteistönvälittäjän tulee noudattaa.

Välityslain 7§ huomioon ottaen kiinteistönvälittäjä on lakivelvoitettu valvomaan myyjän ja ostajan etuja. Kokenut kiinteistönvälittäjä osaa suorittaa asunnon tai kiinteistön myynnin parhaalla lopputuloksella. Minulle on erittäin tärkeä kriteeri, että sekä asiakkaani sekä minä voimme painaa pään levollisin mielin tyynyyn joka ilta. Kaikki lähtee liikkeelle tarkasta selonotosta ja huolellisesta markkinointistrategiasta.

”  7§ Välitystehtävän suorittaminen

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

Välitysliikkeen on ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi milloin toimeksiantajan etu vaatii, että välitystehtävän suorittaminen aloitetaan myöhempänä ajankohtana.”

Asuntokaupassa reklamaatioaika on 2 vuotta ja kiinteistökaupoissa 5 vuotta.

Kiinteistönvälittäjällä on myös niin sanottu käänteinen näyttötaakka, josta kirjoitin aikaisemmin täällä.

 

Lakikuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä

Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus ostajalle mainitaan mm. lain pykälässä 8, joka löytyy alta:

8 §

Tiedonantovelvollisuus ostajalle

Kiinteistönvälittäjän on tarjotessaan välitettävää kohdetta ostettavaksi annettava ostajalle kaikki ne tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Kuluttajansuojalain (38/78) 1 luvun 6§:ssä tarkoitettua asuntoa markkinoitaessa annettavista tiedoista säädetään lisäksi asetuksella.

Ennen kaupan päättämistä välittäjän on esitettävä kiinteistöstä:

1) asiakirjat, jotka osoittavat myyjän omistus- tai hallintaoikeuden;

2) kiinteistörekisterin-, maarekisterin- tai tonttirekisterinote;

3) rasitustodistus; sekä

4) toimeksiantajan allekirjoittama selvitys omaisuutta mahdollisesti rasittavasta maksamattomasta kauppahinnasta ja muista hänen tiedossaan olevista rasituksista ja rasitteista, jotka eivät käy ilmi edellä 2 tai 3 kohdassa mainituista asiakirjoista.

Ennen kaupan päättämistä on osakkeista ja osuuksista esitettävä:

1) selvitys osakkeiden tai osuuksien omistusoikeudesta; sekä

2) toimeksiantajan allekirjoittama selvitys osakkeiden tai osuuksien mahdollisesta panttauksesta.”

 

Ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuudesta voit lukea täältä ja myyjän tiedonantovelvollisuudesta asunto- ja kiinteistökaupassa täältä.

Oletko myymässä asuntoasi ja haluat varmistaa, että huippumyyjän lisäksi laki- ja riittävät rakennustekninen osaaminen ovat välittäjäsi hallussa? Ota yhteyttä niin sovitaan arviokäynti.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa minut arviokäynnille kotisi myynnistä!

    Paras aika tavoitella puhelimitse
    AamuPäiväIltaAina
    Yhteydenotto mieluiten
    PuhelimitseSähköpostilla